Logo

En ny version av SESAR är lanserad

En ny förenklad version av SESAR har lanserats. Syftet är att göra SESAR mer användarvänligt. Det ska vara lätt att registrera. Många frågor har utgått, vissa har uppdaterats och några få har kommit till.