Logo

Forskningen med data från SESAR har fått fart

I dagsläget innehåller SESAR data från mer än 100 000 personer med obstruktiv sömnapné och nu har forskningen med SESAR-data kommit i gång. Flera forskningsprojekt har begärt uttag av data från SESAR och flera vetenskapliga artiklar med SESAR-data har publicerats.