Logo

Från aningar till visshet

SESARs årsrapporter inspirerade Sömnlab i Avesta att djupdyka i sin egen statistik. Det har nu resulterat i flera förbättringsåtgärder.