Logo

Gränsfallen är den stora utmaningen

SESAR är ett användbart redskap i arbetet för en likvärdig vård, tycker Richard Harlid på Aleris Fysiologlab i Stockholm. Han är särskilt intresserad av att titta på vilken behandling som ges till patienter i gränslandet mellan måttlig och grav sömnapné.