Logo

Här finns vägledning angående sömnapné och covid-19

SESAR har nu publicerat en vägledning för personer som rutinmässigt använder kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP) vid sömnapné, deras familjer och för vårdpersonal rörande coronavirus (covid-19) och obstruktiv sömnapné (OSA).