Logo

Lokala skillnader syns i SESAR

Utdata från SESAR väcker funderingar om remitteringsmönster och metodskillnader i tolkning av data i Region Halland. Vi behöver diskutera vad skillnaderna mellan olika enheter kan bero på, menar Eva Ellegård, överläkare.