Logo

Nu finns riktlinjer för utredning av sömnapné

Det finns stora skillnader vid tolkning av sömnapnémätningar mellan olika kliniker i landet. Detta visar data från det nationella kvalitetsregistret SESAR. Konsekvensen kan bli att vården skiljer sig åt beroende på var patienten bor. Nu ska nationella riktlinjer för utredning av sömnapné råda bot på problemet.