Logo

Nu finns vägledning för återstart av sömnapnévård

Covid-19-pandemin har medfört stora förändringar i alla vårdprocesser och sömnapnévården har drabbats av en betydande nedstängning av verksamheter. Vi från SESAR har tagit fram ett dokument som vi hoppas är till hjälp när sömnapnévården ska komma igång igen.