Logo

Nu finns vårdprogram för behandling av sömnapné

Ett nationellt vårdprogram för behandling av sömnapné hos vuxna är nu godkänt och publicerat. Vårdprogrammet beskriver hur bedömning och klassifikation av andningsstörningar under sömn samt patientrelaterade faktorer inverkar på behandlingsvalet.