Logo

Nu visas även data för innevarande år på SESAR:s statistiksidor

SESAR:s nya statistikvisning har fått mycket positiv feedback och önskemålet har framförts att man vill kunna se data även för innevarande år. Detta är nu ordnat.