Logo

Ny statistikvisning ger dig möjlighet att utvärdera sömnapnévården på din klinik

Kvalitetsregistret SESAR är till för att optimera svensk sömnapnévård. Nu finns ett nytt verktyg som ger dig möjlighet att i detalj följa ditt arbete med patienter.