Logo

Ny vetenskaplig artikel om vårdprogram för sömnapné

En ny vetenskaplig artikel beskriver processen bakom det svenska nationella vårdprogrammet. Artikeln redogör också för programmets nya modell för hur vårdgivare och patient tillsammans kan fatta beslut om behandling. Effekterna av vårdprogrammet kommer att utvärderas med hjälp av SESAR-data.