Logo

Nyheter från SESAR

SESAR:s årsrapport för 2022 är äntligen klar och finns nu för läsning här på hemsidan. Rapporten visar bland annat att registrets täckningsgrad växer starkt, att väntetider till utredning sjunker samt att ledtid till CPAP start ökat successivt under de senaste sju åren.