Logo

Se den europeiska sömnforskningsorganisationens senaste webbinarium

European Sleep Research Society, den europeiska organisationen för sömnforskning, organiserar en serie webbsända utbildningsseminarier. En av föreläsarna på det senaste seminariet var Ludger Grote, lektor i lungmedicin och registerhållare för SESAR.