Logo

Se inspelning av registerdagen för Swedevox och SESAR 2 oktober

Den 2 oktober höll Swedevox och SESAR en registerdag online. Nu är föreläsningarna tillgängliga som film.