Logo

SESAR:s årsrapport 2019 är nu tillgänglig

Under år 2019 registrerades 23 363 patientbesök i SESAR, vilket kan jämföras med 6425 besök under år 2015. Under fyra års tid har inrapporteringen till SESAR därmed fyrdubblats. Årets rapport fokuserar särskilt på behandlingsformen med apnéskena vid OSA och behandlingsövergången mellan CPAP och apnéskena.