Logo

SESAR:s årsrapport 2021 visar att rutiner i vårdprogram ger bättre resultat

SESAR:s årsrapport visar bland annat att rutinerna i vårdprogrammet för sömnapné leder till bättre patientutfall. En annan del av rapporten handlar om hur pandemin har påverkat vården av patienter med sömnapné. Vårdskulden har ökat markant under de senaste två åren.