Logo

Stora ojämlikheter i vården vid sömnapné

Ojämlikheterna i landet är stora när det gäller väntetider till utredning av sömnapné, andningsuppehåll i sömnen. Det finns också oväntat stora skillnader mellan könen avseende väntetider, samsjuklighet och behandling visar ny statistik från Svenska Sömnapnéregistret, SESAR.