Logo

Två register blir ett

SESAR har i flera år rapporterat behandlings-data om sömnapné till kvalitetsregistret Swedevox. Vi har beslutat att gå samman med Swedevox innan årsskiftet 2021–2022. Det innebär att SESAR kommer att sköta all sömnapnédata. Mer information kommer.