Logo

Uppdatering! Här finns vägledning från kvalitetsregistren SESAR och Swedevox angående säkerhetsmeddelande från Philips

I samband med Philips säkerhetsmeddelande från förra veckan har det uppstått en rad oklarheter hur man skall hantera situationen. Framförallt hos de mottagningar som har väldigt många patienter med Philips utrustningar har det uppstått många frågor.