Logo

Anvisningar för att forska på data från SESAR

Vi på SESAR ser gärna att våra data används för forskning och vill göra vårt yttersta för att stödja ert forskningsprojekt. Kontakta gärna oss för att diskutera projektet. Då kan vi bland annat förklara vår datastruktur.

Dokument att ladda ner