Logo

Nationella riktlinjer för utredning av misstänkt sömnapné

Sedan 2018 råder konsensus i Sverige kring hur misstänkt sömnapné bör utredas för att patienten ska få en så bra behandling som möjligt. Sammanfattningsvis rekommenderas följande:

Dokument att ladda ner